Online Ontwerpen

Om aan de behoefte te voorzien om op afstand ontwerpen te maken en omdat we gehoor willen geven aan de adviezen van de overheid om waar mogelijk fysiek contact te beperken is het nu mogelijk om ons een project te laten ontwerpen waarbij alle contact online verloopt.

Naast het gebruik van email maken we hierbij gebruik van diverse programma`s, waaronder Zoom, Whatsapp, Skype en Google Hangout Meet. Met name met Zoom en Google Hangout Meet is het heel goed mogelijk om ontwerpen te presenteren en bijeenkomsten te organiseren met meerdere mensen, via webcams is er visueel contact met u. Op deze manier is het goed mogelijk om een bijeenkomst te laten plaats vinden met meerdere mensen. Het contact over het ontwerp en uw wensen via deze twee programma`s verloopt heel goed. Aan het einde van de sessie worden alle getoonde plattegronden en foto-realistische presentaties u zo veel mogelijk in pdf-bestanden toegestuurd. Een groot voordeel van deze manier van werken is dat er wordt bespaard op de reistijd. Binnen het ontwerpproces zullen een aantal van deze online meetings plaats vinden.

Opvallend aan deze manier van werken is ook dat de hoeveelheid contact tussen ons en de opdrachtgevers in sommige gevallen in frequentie soms wat toeneemt. Dit komt in die gevallen het ontwerpproces en de afstemming op de wensen van de opdrachtgevers ten goede.


Bel of mail ons op 020 60 60 930 of bureau@HH-architecten.nl zodat wij u vrijblijvend meer over deze manier van werken kunnen vertellen.