vrijblijvende kavelanalyse

Het doel van de analyse is te onderzoeken of de aankoop van een kavel zinnig is.

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor opdrachtgevers lastig is om bij de aankoop van een kavel te overzien of het betreffende kavel geschikt is om er het huis op te bouwen dat u wenst. Ook kan het lastig zijn om de precieze financiële consequenties van het hele bouwproces te overzien. Wij bieden u daarom aan om een vrijblijvende kavelanalyse te maken. De analyse richt zich desgewenst op één of beide doelen.

  – Wat zijn de totale financiële consequenties van de aankoop van het kavel en de bouw van het huis?

  – Wat zijn de mogelijkheden van het kavel wat u op het oog heeft? Hoe geschikt is het kavel om er het door u gewenste huis op te bouwen en hoe zullen de diverse ruimtes zoals woonkamer, keuken, hal, werkkamer en slaapkamers, zich verhouden tot de tuin, de straat en elkaar. Als u bijvoorbeeld graag een werkkamer, de woonkamer, de keuken, op de zon, met uitzicht op de tuin en op de begane grond zou willen hebben. Is het kavel daarvoor geschikt? Allerlei vragen zijn hierbij denkbaar.

Mogelijkheden kavel

Om de mogelijkheden van het kavel te bekijken doen we het volgende;

  -We onderzoeken het bestemmingsplan en het eventuele kavelpaspoort.

  -We maken samen met u een programma van eisen.

Met deze dingen in ons achterhoofd maken we een ruwe opzet van uw huis waarbij de verschillende ruimtes, zoals de woonkamer, de keuken, slaapkamers e.d. gesitueerd zijn binnen het huis. Duidelijk wordt dan waar die ruimtes zich in het huis kunnen bevinden.
In een schets plaatsen we het huis op de kavel. Hierbij wordt duidelijk hoe de relatie is van het huis en de zich in het huis bevindende ruimtes tot de het kavel en de directe omgeving, zoals de buren, de tuin en de straat.
Er wordt hierbij ook aandacht besteed aan o.a. bezonning, terrassen, parkeerplaatsen en uitzicht.
Omdat we de werkelijke maten gebruiken wordt zichtbaar wat de mogelijkheden van het kavel zijn in relatie tot het door u gewenste huis. De gemaakte tekening krijgt u mee naar huis.

Financiële haalbaarheid

Om de financiële haalbaarheid van de bouw van uw huis en de aanschaf van het kavel te onderzoeken voeren we de volgende werkzaamheden voor u uit;

  -Aan de hand van het gemaakte programma van eisen stellen we de grootte van het huis vast.

  -Er wordt een afwerkniveau voor het bouwwerk vastgesteld (standaard, bovengemiddeld of luxe).

  -Aan de hand van de omvang van het huis, het gekozen afwerkniveau en ervaringscijfers voor het bouwen van bouwwerken worden de bouwkosten geraamd.

We bepalen vervolgens de volgende kosten;

  -grondkosten,
  -bouwkosten, inclusief alle vaste inrichting en installaties,
  -kosten voor adviseurs (architect, constructeur, funderingsadvies, energieadviezen),
  -legeskosten en kosten voor eventuele bijzondere vergunningen,
  -kosten voor terreininrichting,
  -kosten voor financiering en verhuizing (optioneel).

Om het totaal van de kosten te kunnen vaststellen verwerken we dit in een stichtingskostenoverzicht. De stichtingskosten vergelijken we vervolgens met het beschikbare budget. Bij overschrijding kan gekeken worden of er nog zaken in de stichtingskosten of het PVE aangepast kunnen worden.

Met deze informatie in handen kunt u een weloverwogen keuze maken om het kavel te kopen of niet.

Als u wil dat wij een vrijblijvende kavelanalyse voor u uitvoeren neem dan contact met ons op via 020 6060930 of stuur een email.